Pojmy

Co je stavba

25.03.2019

Stavba podle stavebního zákona (SZ): Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za...

Co je pozemek

25.03.2019

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva zapisovaného do katastru nemovitostí záznamem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva...

Daň z nemovitostí je jedna z majetkových daní. Postihuje všechny majitele nemovitostí, které jsou zapsané v katastru nemovitostí. Týká se to tedy vlastníků obytných domů, jednotlivých bytů v osobním vlastnictví, rekreačních objektů, zahrad, zemědělských pozemků, ale např. také nebytových prostor, garáží apod. V žádném případě ji však nemusíte...