- vypracování projektové dokumentace staveb 

  • - provádění statických a dynamických výpočtů staveb

  • - provádění stavebně technických a inženýrských průzkumů

  • - provádění zkoušek a diagnostik staveb

  • - vydávání odborných stanovisek, zpracování dokumentace a posudků 

  • - provádění technických dozorů nad realizací staveb

  • - zastupovaní stavebníka na podkladě zmocnění při územním plánování

  • - posouzení současného stavu staveb a výpočet nákladů na rekonstrukci