Zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

Rádi bychom Všem majitelům nemovitostí nabídli možnost spolupráce při zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Od 1.1. 2013 vyšla v platnost novela zákona o energetickém hospodářství. Od 1. 1 2013 musí prodávající bytu, domu a pronajímatel domu jako celku předložit před prodejem či pronájmem  průkaz PENB. V případě nesplnění této podmínky hrozí prodávajícím sankce od státní energetické inspekce.